Inget land kan stoppa klimatförändringar på egen hand, utan det krävs gemensamma lösningar inom Europa och hela världen. Sverige ska driva en europeisk klimatpolitik som innebär att utsläppsminskningar genomförs där de är som mest kostnadseffektiva och bejakar en klimatsmart tillväxt.

Under många år arbetade Ivar Virgin, från Lundsbrunn, Skaraborg som riksdagsledamot och utsågs sedermera av Sverige att vara en av de första Europaparlamentarikerna för Sverige, efter EU-inträdet år 1995.

Engagemanget för miljö och klimatfrågorna var absoluta prioriteringar. Det långsiktiga och välgrundade arbetet kan Sverige idag dra nytta av. Sverige har och ska ha hög svansföring och arbetet kan inte avstanna vid enstaka mandatperioder i EU, utan kräver ett långsiktigt arbete. Därför tycker vi att det är extra viktigt att var och en tar sin rätt och även ansvar, och går och röstar i Europaparlamentsvalet. Förtidsröstningen har nu öppnat i Din kommun och Du kan redan idag gå och rösta. Din demokratiska rättighet.

Vi anser att Du skall gå och rösta för att vi behöver mer Europasamarbete för att lösa gränsöverskridande utmaningar, t ex miljö- och klimat. Vi vill satsa på förnybar energi och kärnkraft, bygga ut EU:s effektiva handel med utsläppsrätter och se gröna frihandelsavtal.

Vi måste likaså värna våra hav, sjöar och vattendrag. Det är mycket allvarligt att flera miljoner ton plast slängs i vatten varje år.

Annons

Det krävs tydliga och kraftfulla röster för Sverige i Europa. Därför är det också viktigt att ta möjligheten att gå och rösta. Du med.

Lars Hjertén (M)

riksdagsledamot emeritus

Tidaholm

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Eu