Vänsterpartiet påstår i debatten att deras politik innebär en omfördelning från de rika i samhället till de som inte har. Inget kan vara mer fel.

En röst på Vänsterpartiet innebär att de som inte har, får ännu mindre. Vänsterpartiet beskattar de som inte har, ger bidrag till de som inte behöver och omfördelar till andra länders medborgare. På vägen försvinner dessutom en hel del pengar i statlig byråkrati som inte gagnar någon, allra minst de som inget har. Faktum är att Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har höjt skatterna under mandatperioden med 60 000 miljoner men bara en bråkdel omfördelas till de som inte har.

Vänsterpartiet kallar några hundralappar i höjt tandvårdsbidrag för möjlighet till rimlig tandhälsa. Nej det ger ingen rimlig tandhälsa, bara en möjlighet att bli undersökt och få reda på att du som fattigpensionär inte har råd att åtgärda dina tandproblem.

I veckan fick vi ett exempel på hur Vänsterpartiets omfördelning fungerar i praktiken när partiet röstade ja till den så kallade gymnasielagen.

Cirka 9000 illegala invandrare av påstått afghanskt ursprung, nästan uteslutande män och merparten vuxna som fått sin ansökan om asyl prövad både en,två och tre gånger får i strid med svensk lagstiftning stanna i Sverige och studera på svenska skattebetalares bekostnad.

Vänsterpartiet beskattar alltså pensionärer och de som inte har och omfördelar till illegala invandrare. Medborgerlig Samling ställer grupp mot grupp. Vi ställer fattiga pensionärer mot andra grupper i samhället. Vi anser inte att svenska skattebetalares pengar ska användas till att försörja ekonomiska migranter, illegala invandrare och ett överskott att inkompetenta politiker. Ekonomiska migranter ska inte beviljas uppehållstillstånd eftersom det inte är ett asylskäl och illegala invandrarna ska omgående återföras till sina hemländer.

Annons

Det stora antalet politiker som kostar skattebetalarna stora pengar kan och måste reduceras starkt, detsamma gäller ett stort antal myndigheter som inte är till gagn för medborgarnas bästa.

Medborgerlig Samling är absolut för omfördelning, från illegala invandrare, ekonomiska migranter och ohederliga politiker till fattiga pensionärer och de som inte har.

Per Lindström, ordförande Medborgerlig Samling Skaraborg och kandidat till riksdagen