Utanför Värnamo, på en ort som heter Lanna, finns en anläggning för att återvinna plast. Swerec, som det privatägda företaget heter, tar emot 60 procent av de plastförpackningar som samlas in i Sverige för återvinning. Resten av plastförpackningarna försvinner till motsvarande anläggningar i Tyskland, då det saknas fler anläggningar i Skandinavien.

Swerec återvinner även bland annat produktionsspill från plastindustrin och annan plast som inte är förpackningar.

Öppnar påsar

Förpackningar som kommer till Swerec matas först in i en maskin som kallas för påsöppnaren. Den river upp plastpåsar, som ofta innehåller både mjuk- och hårdplast, och sprider ut innehållet på ett transportband.

Från bandet sker en manuell utplockning av stora bitar av mjukplast. Genomskinlig mjukplast sorteras för sig, den har ett högre värde då industrin kan använda den till valfri kulör. Återvunnen mjukplast i blandade färger kan enbart användas till svarta eller gråa produkter, som till exempel sopsäckar.

Suger och blåser

Nästa steg är automatiserat och det skiljer övrig mjukplast från hårdplast. Plastbitarna kommer till två roterande trummor som på första sidan suger åt sig plasten och på andra sidan blåser bort den.

– Mjukplasten dansar över trummorna till ett transportband. Hårdplasten faller neråt, säger Jesper Sundhall på Swerec.

Hårdplastbitarna förs vidare på ännu ett transportband till en maskin som skiljer ut tre särskilda plastsorter: Polyeten, polypropen och PET.

– Det är de tre vanligaste förpackningsplasterna, säger Jesper Sundhall.

Sensorer som sitter över bandet känner med infrarött ljus av om den passerande plasten är av en viss sort, till exempel polyeten. I så fall skickar ett luftmunstycke en halv meter längre fram på tranportbandet iväg plastbiten med högtrycksluft över en liten barriär och ner i en container.

Till cementindustri

Den insamlade förpackningsplast som går förbi alla tre stationer och alltså inte är polyeten, polypropen eller PET, går till förbränning på cementindustri i Slite på Gotland. Frigolit (EPS, expanderad polystyren) tillhör de plaster som hamnar där.

Polyeten och polypropen går sedan till en tvättanläggning och en kvarn som gör flingor som sedan säljs till tillverkningsföretag. Den PET-plast som sorteras ut skickas till andra företag ute i Europa för rengöring och återvinning, då det ställs särskilda krav för att hantera denna plast.

Högtryckstvätt

Annons

För Swerecs hantering behöver inte plastförpackningar vara särskilt noga rengjorda.

– Det är inte så noga för vår del. En ketchupflaska till exempel grovkrossas och sedan tvättas matrester och etiketter bort med högtryckstvätt, säger Jesper Sundhall.

Om ketchupflaskan däremot är halvfylld med ketchup orkar inte luftmunstycket blåsa iväg flaskan, varför den istället går till förbränning. Om plastfolie är alldeles geggig av matrester blir den för tung för att sorteras ut som mjukplast genom dansen över trummorna och hamnar även den till förbränning i slutänden.

Annat än förpackningar

Om det kommer med föremål som inte är förpackningar kan de också återvinnas, om de är gjorda av rätt sorts plast.

– Rent tekniskt fungerar det. Maskinen ser ingen skillnad på en ketchupflaska och en tandborste. Nackdelen är att återvinningen av tandborsten inte är finansierad på samma sätt som förpackningar, säger Jesper Sundhall.

Billiga bruksföremål är i allmänhet gjorda av basplaster som polyeten. Mer avancerade produkter kan vara gjorda av dyrare tekniska plaster, och dessa hamnar till förbränning i Slite om de läggs till återvinning i förpackningsinsamlingens behållare.

Svenska sopsäckar

Mjukplasten som sorteras ut säljs till producenter i Skandinavien av till exempel sopsäckar och systembolagspåsar. Det mesta av hårdplasten, polyeten och polypropen, säljs utanför landets gränser. Så mycket som 90-95 procent exporteras till övriga Europa.

– I Sverige är vi duktiga på att göra förpackningar i plast till livsmedel och läkemedel. Till detta får inte återvunnen plast användas enligt lagstiftningen, säger Jesper Sundhall.

Blandar

Vissa produkter tillverkas av hundra procent återvunnen plast, som till exempel vissa blomkrukor. Till många andra produkter används en del återvunnen plast, till exempel 25 procent, och resten nyråvara.

Om man skulle återvinna en pulka ett flertal gånger skulle så småningom plastens egenskaper förändras, enligt Jesper Sundhall. Men inflödet av livsmedelsförpackningar, som är gjorda av nyråvara, är stort i systemet.

Förödande brand

År 2010 brann Swerecs sorteringsanläggning ner. Den privata tyska ägaren hade att välja mellan att avsluta verksamheten eller att satsa på nytt. När den byggts upp igen var Swerec den modernaste anläggningen i Europa under 1,5 års tid, tills en ny fransk anläggning invigdes.

60 personer arbetar på Swerec, som tar betalt för att ta hand om blandade plaster, som insamlade förpackningar, och betalar för att få in plast som är sorterad.