Problemen med inomhusmiljön på Käpplundaskolan uppdagades i juni då Billingskolans elever och lärare hyrt in sig i Käpplundaskolans lokaler under tiden som deras egen skola renoverades.

– Det var i samband med det som det här kom upp, säger Käpplundaskolans rektor Pär Ljungqvist.

Lärare uppgav att de kände sig sjuka och mådde dåligt av inomhusluften. Skolan erbjöd hälsosamtal till personalen och en handfull har velat bli kontaktade av företagshälsovården.

Kommunens fastighetschef Ingemar Linusson berättar att kommunen har en skyldighet att forska i orsakerna och försöka ta reda på hur stora problemen är.

– Lärarna gav uttryck för att ha så kallat sjuka-hus-symptom: Rinnande ögon, torrhet i halsen och så vidare. Det är signaler som gör att vi måste undersöka huset, säger Ingemar Linusson.

Kommunen genomför därför en teknisk undersökning av skolans lokaler.

– Vi fick redan på att problemen upplevdes som värst i källarplanet på den västra sidan ner mot Havstenasjön, så vi startar där. Vi har anlitat ett företag som är proffs på att genomföra inventeringar, mätningar och analyser och som även kommer att presentera ett åtgärdsförslag om de skulle hitta problem, förklarar Linusson.

Han säger att man väntar en första delrapport i nästa vecka den 21 september.

– Då kommer vi informera skolledning och facket om resultatet och tala om ifall vi hittat något.

Annons

Efter det är planen att fortsätta undersökningen uppåt i huset, våning för våning.

– Det arbetet förväntas pågå under ett par månader. Vi valde att få in delrapporter för att kunna sätta igång eventuella åtgärder snabbare. Hade vi väntat in hela rapporten skulle vi gissningsvis ha fått vänta till Lucia, säger Ingemar Linusson.

Han inflikar att symptomen också kan bero på andra saker än själva huset.

– Ventilationen är kontrollerad och den fungerar som den ska. Dessutom har vi för säkerhets skull ökat på luftflödet. Ventilationen får stå på under dygnets alla timmar, även under helger.

Samtidigt som undersökningarna pågår används lokalerna, men i begränsad omfattning av försiktighetsskäl.

På frågan om skolan fått signaler om dålig inomhusluft tidigare säger rektor Pär Ljungqvist att "det är inget som lyfts till mig".

– Vi har haft enstaka fall av allergier bland eleverna, det har varit känt. Men inte något sådant här.

Vad tycker du om situationen?

– Det är jättebra att det görs en teknisk utredning ifall det finns något som kommunen behöver åtgärda. Vi har ansvar för verksamheten så det är bra att det ses över, säger Pär Ljungvist.