Alliansen, som nu har tagit över styret av Skara kommun, har lagt fram ett nytt budgetförslag för Skara 2019. Det var enda förslaget till budget som lades fram vid kommunstyrelsens möte på onsdag, varifrån det går vidare till kommunfullmäktige.

Från oppositionen lades alltså inte fram något budgetförslag, men dessa partier kan göra det i ett senare skede inför beslutet som tas i fullmäktige.

En skillnad mot den S-V-MP-L-budget som antogs i somras är att man satsar på två förskolor för vardera 70 barn istället för en större förskola.

– Det är jätteviktigt för Skara, vi vet att barn mår bättre i en pedagogisk miljö där man kan individualisera och erbjuda trygghet för barnen. Det ger också valfrihet och större närhet för föräldrar, säger Ylva Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

De ekonomiska ramarna utökas för omsorgen och skolan, som i år har svårt att få sina ekonomier att gå ihop. Men Ylva Pettersson tror inte att dessa extra miljoner räcker för att på sikt komma tillrätta med problemen i nämnderna.

– Det räcker för att ge lite välbehövligt syre, men inte hela vägen. Arbetet behöver fortgå för att få en långsiktig hållbarhet, säger hon.

Skattesatsen är oförändrad i budgetförslaget och Ylva Pettersson har tidigare uttryckt att man ska ta ställning till en eventuell höjning av skatten i ett senare skede. Alliansen inför också besparingskrav på kommunstyrelsens verksamhet och höjer effektiviseringskravet på Gatu- och parkverksamheten till fyra procent.

Annons

Oppositionsrådet Fredrik Nordström (S) kritiserar det låga resultatet i budgeten.

– Det finns inget parti som har mer pengar än något annat. Alliansen tummar på resultatet vilket är en otroligt kortsiktig politik. För att klara en god ekonomisk hushållning bör resultatet vara över 20 miljoner kronor, här är resultatet en miljon kronor, säger han.

Att inte lägga fram något alternativt budgetförslag idag var enligt Fredrik Nordström ett beslut som togs gemensamt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. S-V-MP kan komma att lägga ett gemensamt budgetförslag till fullmäktige, men Fredrik Nordström lämnar inget definitivt besked om detta.

- Det kan vara så. Vi förbehåller oss rätten att till fullmäktige lämna både förslag och synpunkter, där är vi inte idag, säger han.

Sverigedemokraterna har ännu inte bestämt om partiet ska lägga fram ett nytt budgetförslag.

– Det är inte helt omöjligt att vi gör det, säger gruppledaren Oscar Ternström.

Enligt Oscar Ternström har det gjorts förändringar i den borgerliga budgeten från i somras som SD uppskattar.

– Det beräknade resultatet är höjt från den tidigare budgeten, det var en av våra stora kritikpunkter. Nu får vi vara tydliga med att det ekonomiska resultatet i den nya budgeten fortfarande inte är jättehögt, men det är ändå en förbättring, säger Oscar Ternström.

Satsningen på två förskolor istället för en större samt på trygghetskameror är saker SD uppskattar med Alliansbudgeten.

Om S-MP-V lägger fram en gemensam budget skulle SD kunna rösta på den och därmed fälla Alliansens budget.

– Den möjligheten finns, men det är också svårt att se att S-MP-V lägger en budget som faller i så god jord hos oss att vi istället vill rösta på den. Lägger de en bättre budget finns det möjligheter, men det är inte säkert. Vi kommer inte att fälla Alliansen bara för sakens skull, utan då ska det vara av en anledning, säger Oscar Ternström.

Vad skulle krävas för att SD röstade på S-MP-V:s budget?

– En av våra viktigaste frågor är trygghetskameror och de har inte velat beröra det överhuvudtaget, jag tror att det tar stopp redan där, säger Oscar Ternström.