Hon förklarar att det finns två skäl till att det dröjt. Det främsta skälet är bygget av den nya stora bryggan som ska gå ut en bra bit ut i sjön. Det andra är att sektor service inte räknat med den tidiga sommarvärmen.

– Vi har en arbetsplan och enligt den ska bryggan stå klar vid månadsskiftet, säger Mari Nilsdotter, gatu- och parkingenjör med ansvar för Boulognerprojektet.

Det betyder i början av juni.

– I dagsläget finns det ingenting som säger att vi inte kommer kunna hålla tidsplanen, så vida inget oförutsett dyker upp.

Mari Nilsdotter förklarar att även om vattnet har släppts på så kommer upplevelsen under byggtiden vara att sjön känns liten.

En tidig skiss över badbryggan som just nu håller på att förverkligas nedanför de befintliga toaletterna. Det är en bantad version av den som först skulle ha paviljong och café.
Foto: Sweco Arkitekter

När bryggan är färdig vid månadsskiftet betyder det också att Boulognerprojektet är avklarat.

– Vi har jobbat med visionen, som togs fram för flera år sedan, och det här har varit den sista delen i projektet som vi jobbat med, säger Mari Nilsdotter.

Bland annat har badsjön renoverats och slänterna med terrasser för solbadare, "hyllan" vid gamla sjukhuset och nu senast plattformen vid fågeldammen, där man även byggt en bro till och från ön mitt i sjön.

Men planerna med en Tree top walk lär bli vilande ett bra tag.

– Det finns det inte pengar till nu, när den blir av vet jag inte, men man ska aldrig säga aldrig, klargör Mari Nilsdotter.

Annons

I mitten av juni 2013 klubbade kommunfullmäktige igenom ett gestaltningsprogram för Boulogner med förslag om en Tree top walk, musikpaviljong, sjöpaviljong och upptäckarbryggor. Syftet med Tree top walk var att förlänga "tuben" vid Resecentrum vidare in i Boulogner.

Förslagen har reviderats under åren och de två senaste projekten som förverkligats är de två anslutningsbroarna ut till ön i fågeldammen och bryggan ut i badsjön.

Kostnaden för de bägge avslutade byggnationerna är budgeterade till sju miljoner kronor.