Det är Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, som vrider åt tumskruvarna på fastighetsägaren.

Nu kräver myndigheten att fastighetsägaren gör en fackmannamässig utredning för att påvisa om det förekommer fuktskadat material i lägenheterna, var fuktskadorna finns och hur de uppkommit. Det ska också göras en kontroll av sakkunnig att ventilationen fungerar. Uppgifterna ska dokumenteras och redovisas senaste 90 dagar efter att fastighetsägaren tagit del av MÖS beslut. Kravet är kopplat till ett vite på 40 000 om det inte följs.

– Jättebra att MÖS ställer krav men tyvärr tror jag inte att det kommer att hjälpa, säger Elinore Olsson, som tidigare hyrde en lägenhet här.

Det var i december som tidningen träffade henne och grannen Ida Åberg där de berättade om problemen i bostäderna.

– Det enda som hände var att fastighetsägaren fixade värmen, men badrummet är inte godkänt, det är sprickor i tätningen och fläkten fungerar inte, säger Elinore Olsson.

Såväl Elinore OIsson som hennes granne har flyttat och bor inte längre kvar.

LÄS MER: Här bor barnfamiljer utan värme

LÄS MER: Fastighetsägaren jagas av kommunen

Annons

Ett annat krav är att fastighetsägaren ska redovisa vilken typ av tätskikt det är i duschutrymmen i några lägenheter och att de monterats av fackman. Även detta ska redovisas inom 90 dagar för att ägaren inte riskera ytterligare vite på 10 000 kronor.

Det var i november som myndigheten fick klagomål från de boende att det inte fanns vatten och att det var kallt inomhus. MÖS gjorde kontroll och konstaterade att det fanns brister. Ärendet har behandlats av miljönämnden som anser att bristerna, bland annat fuktskador och den otillräckliga ventilationen, är en risk för de boendes hälsa.

Tidningen har vid upprepade tillfällen sökt fastighetsägaren utan resultat.

Fotnot: Ett föreläggande kopplat till ett vite betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar. Myndigheten, i det här fallet MÖS, ansöker hos domstol för att få vitet utdömt.