I samband med flyktingkrisen hösten 2015 anställde Skövde kommun många medarbetare inom sektor socialtjänst. Bland annat för att kunna starta HVB-hem med plats för ensamkommande barn och ungdomar.

Men som tidningen berättat tidigare har behovet av platser minskat drastiskt.

Nu har socialtjänsten sett över sin organisation och kommit fram till att verksamheten behöver minskas med sju tjänster. Ett varsel har lagts inom sektor socialtjänst eftersom HVB-hemmet i Värsås kommer att läggas ned, uppger sektorschefen Lena Friberg i ett pressmeddelande på tisdagen.

– Förhandlingar pågår om vilka tjänster som berörs, säger hon.

Enligt sektorschefen kommer antalet anställda vara på liknande nivå som innan flyktingkrisen.

HVB-hem

Ett HVB-hem är ett yrkesmässigt drivet hem inom socialtjänsten, som tar emot enskilda för ..

HVB-hem

Ett HVB-hem är ett yrkesmässigt drivet hem inom socialtjänsten, som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. De kan exempelvis vara inriktade på enskilda med missbruksproblem eller till ensamkommande barn och ungdomar.

Källa: Skövde kommun