Skövde

HR-chefen Sofia Myrman beklagar att medarbetarna, de två kvinnorna som jobbar på ett gruppboende för funktionshindrade vuxna, upplever att de inte kan prata med sin närmaste chef.

– Jag vill vara tydlig med att vi tar det här på allvar. Vi välkomnar en dialog och de kan även höra av sig till mig eller till sitt skyddsombud.

Hon förklarar att hon vet att sektor vård och omsorg arbetar för att säkerställa att brukarna har en god vård och omsorg.

– Arbetet ska vara patientsäkert och alla brukare ska ha samma förutsättningar att få en god vård. Är det så att det inte har skett så måste vi få kännedom om det, säger Sofia Myrman.

När det gäller IVO upplyser hon om att det är en tillsynsmyndighet som både gör oanmälda och anmälda besök.

– Jag vet att de har flera besök inplanerade hos oss och det är tillsammans med andra metoder ett bra tillfälle för att få underlag till att utveckla verksamheten.

Hon säger att det inom avdelningen för funktionsnedsättning jobbar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och även verksamhetspedagoger tillsammans.

– Alla funktioner inom vården är viktiga och behövs. Här är samverkan mellan de olika grupperna och chefen jätteviktig.

HR-chefen betonar att man självklart vill att det ska vara en bra arbetsmiljö.

– Om vi får kännedom om att något inte fungerar så sätter vi in åtgärder och stöd till den enheten. När det uppstår problem så arbetar vi utifrån den kunskapen som vi har fått. Det kan exempelvis handla om att stötta upp med kringresurser kopplat till chef, men även till brukarna eller medarbetare.

Annons

Sofia Myrman är tydlig med att hon respekterar de två kvinnornas val att framträda anonymt.

– Men jag vill ändå uppmana dem att ta kontakt med oss. Svårigheten när vi inte vet var det är, är att vi inte kan göra något åt situationen. Vi vill skapa en dialog kring situationen. Jag beklagar verkligen detta och tycker att det är tråkigt, säger kommunens HR-chef Sofia Myrman.

Relaterat: Omvårdnadspersonal har får nog: ”Arbetsmiljön är usel”
Relaterat: HR-chefen: "Personalen måste våga prata"