Enligt avvikelserapporten, som handlar om brister i bemötandet, ska hoten och den psykiska bestraffningen ha ägt rum under en tidsperiod på tre månader och ha startat i höstas.

Brukaren eller patienten som berörs omfattas av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Som orsak till händelsen anges bristande arbetsrutiner och brister i dokumentation.

Hot
LSS