Skövde kommun har ett nytt koncept för att ta hand om PRAO- elever i år åtta och nio. Eleverna får söka och ange vilka yrken de vill lära sig mer om. De får välja vilken verksamhet eller verksamheter och blir då placerad på lämplig avdelning.

— Vi har tagit fram ett bra program för att eleverna ska få en så bra handledning och praktik som möjligt hos oss, säger Sofia Myrman, HR -chef i Skövde kommun.

Elevens praoperiod omfattar en vecka men man är inte på samma ställe hela tiden utan en halv dag inom ett område och en halv dag någon annanstans.

— Man kan vara med en arkitekt på förmiddagen för att på eftermiddagen följa med parkpersonalen och röja busk, säger Sofia Myrman.

I morse hölls en introduktion där eleverna blev informerade om hur kommunen jobbar och hur de kan påverka. De fick också träffa några politiker. I morgon börjar allvaret och veckan avslutas med utvärdering.

Annons

Anna Elisa Jarjous går i nionde klass på Eriksdalsskolan. Hon valde mellan att praktisera på Volvo och kommunen men fastnade för det senare.

— Jag vill utbilda mig till arkitekt och vill gärna se hur de jobbar, säger hon.

Ida Andersson och Johan Bertilsson är också Eriksdalselever som ska praoa på kommunen.

— Det verkar roligt att praoa här. Jag har valt att få jobba inom barn och fritid så det ska bli kul att få lära sig mer, säger Ida Andersson.

Johan Bertilsson ser fram mot att få en inblick i hemvårdens arbete.

Fram till år 2020 behöver Skövde kommun anställa 1 500 personer. Det nya konceptet är en del i strategin för den långsiktiga kompetensförsörjningen.

— I dagsläget kan elever i årskurs åtta nämna cirka åtta kommunala yrken. En förhoppning är att praon ska öka elevernas kunskap om vad man kan jobba med i en kommun och om hur kommunen fungerar, säger Sofia Myrman

– Detta är en chans för Skövde kommun att visa upp sin verksamhet för unga. Förhoppningen är att praon ska bli en bestående del av kommunens verksamhet och att unga ska kunna få nya idéer om framtida karriärer. Det går ju inte att vilja bli något som man inte vet finns, säger folkhälsostrateg Sarah Fagerström.