Vårdtagare över hela landet har nominerat totalt 330 sjuksköterskor eller läkare som arbetar med diabetes till företaget Diabetic design. Den som fick flest nomineringar och vann var Monica Palm-Burge, som är uppväxt i Skara.

Patienter och föräldrar uttrycker om Monica Palm-Burge att hon är ”Världens bästa Diabetessjuksköterska” samt att: ”Hon är kunnig, tar sig tid att lyssna och förklara tills alla förstått, kämpar för att barnen ska få bra hjälp i förskolan och skolan. Hon stöttar alltid barnen men kan säga ifrån om någon behöver ändra på något. Inte minst har Monica hjärtat på rätta stället och sprider glädje omkring sig.”

Monica Palm-Burge arbetar på Skaraborgs sjukhus Skövde med att stötta barn som drabbats av diabetes och deras föräldrar.

— Jag blir ledsen för varje barn som får diabetes, men det är ett fantastiskt jobb att försöka hjälpa barn och deras föräldrar. Det finns mycket man kan göra, säger hon.

Annons

Hon började för över 40 år sedan på Barnmedicin i Skövde. I början av karriären var hon sjukvårdsbiträde och barnsköterska, men senare utbildade hon sig till barnsjuksköterska, specialiserade sig på diabetes och läste också till diabetessjuksköterska.

— Jag har ingen privat koppling till diabetes. Jag tyckte att det var en evighetssjukdom där jag kanske kan tillföra något till familjer, säger hon om varför hon inriktade sig på diabetes.

Förutom att hon jobbar som diabetessjuksköterska är Monica Palm-Burge aktiv i Barndiabetesfonden. Hon är ledamot i styrelsen för Barndiabetesfondens riksförening och ersättare i styrelsen för lokalföreningen i Skaraborg. Hon tycker inte att det blir för mycket att både jobba med diabetes och driva frågor om sjukdomen på fritiden.

— Nej, absolut inte. Vi har alla våra intressen. Nu har jag engagerat mig i detta och det fungerar bra i mitt privata liv. Mina egna barn är stora och störs inte av att jag åker iväg på möten på kvällen, säger Monica Palm-Burge.

Diabetic design är ett företag som drivs av personer som själva har diabetes typ 1 och de instiftade priset för att ge uppskattning till den viktiga vårdpersonalen. Utmärkelsen delas ut idag på världsdiabetesdagen i Skaraborgs sjukhus Skövdes entréhall, där Monica Palm-Burge är med och informerar under dagen.

I entréhallen är det under dagen möjligt att ta blodsockerprov och det visas olika pumpar och insulinpennor. Det visas även blodsockermätare från olika tider, för att visa på den stora tekniska utvecklingen som skett de senaste decennierna.