Den grönblå majoriteten som styr regionen har nu lagt fram sitt budgetförslag. I juni hålls en stor debatt i regionfullmäktige och det tas beslut om denna budget. Eftersom de fem partierna som står bakom detta budgetförslag har majoritet är förutsättningarna för att den ska gå igenom mycket stora.

Enligt budgetförslaget är regionens ekonomi god. Man tar fasta på att överskott skapats fyra av de senaste fem åren, om man räknar bort saker som förra årets avsättning till infrastruktur i Göteborg, inkluderat 2016 plusresultat på hela 1,7 miljarder kronor.

Det noteras också att sjukhusen sedan 2014 fått över sex miljarder kronor mer att röra sig med. Det innebär en intäktsökning på 5,5 procent per år och för kollektivtrafiken är ökningen 5,8 procent.

Trots detta har sjukhusen svårt att hålla budget och dessutom problem med för långa vårdköer, enligt budgetförslaget. Det framhålls som en utmaning att kostnaderna inte får öka mer än intäkterna för regionen.

Ökningen av skatteunderlaget väntas bli 3,2 procent, vilket är något lägre än tidigare år.

Skatten, som höjdes 2014 till 11,48 procent, ska vara oförändrad enligt budgetförslaget.

Oppositionspartierna brukar presentera sina skuggbudgetar strax efter majoriteten. Förra året var Vänsterpartiet det enda parti som ville höja skatten.

Resultatet i budgetförslaget är plus 56 miljoner kronor, vilket anses som ett blygsamt överskott med tanke på att ekonomin omfattar runt 60 miljarder kronor.

Annons

Investeringsramen höjs till 6,4 miljarder kronor enligt förslaget, för inte minst omfattande it-satsningar inom vården samt investeringar i tåg, nya resecentrum och satsningar på naturbruksskolorna.

Förra året höjdes natt-OB för vårdpersonal, en satsning som man nu går vidare med.

– 2019 kan vi bland annat fullfölja satsningen på vårdens medarbetare genom att höja OB-tillägget för helgtjänstgöring från +15 till 50 procent, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i ett gemensamt pressmeddelande från det grönblå fempartistyret.

Birgitta Losman (MP) tar i pressmeddelandet upp utredningen för att skapa fler tågstopp i regionen.

– Vi sätter nu av riktade medel för att underlätta för de nya tågstoppen, säger hon.

Jonas Andersson (L), som är ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, lyfter fram att man lägger nästan en kvarts miljard extra till vårdcentralerna i regionen.

– Detta gör vi för att stärka den nära vård som står i centrum för omställningen, den kanske mest genomgripande reformagendan någonsin för sjukvården i Västra Götaland, säger han.

Centerpartiets röst Kristina Jonäng lyfter bland annat fram arbetet med att bli fossiloberoende till år 2030. Kristdemokraternas Monica Selin lyfter att psykiatrisatsningen på en kvarts miljard blir kvar och att första linjens sjukvård för psykisk hälsa inom primärvården har förstärkts.