Enligt Thomas Andersson på Högskolan i Skövde, professor i företagsekonomi, är det alltid svårt att uttala sig om enskilda fall då det finns risk att man inte har hela bilden.

Han har fått situationen på gruppboendet förklarat för sig i stora drag.

– Men det går inte att säga att det här är något generellt för omvårdnad. Om chefen är pressad på grund av besparingskrav kan det leda till ett defensivt förhållningssätt inför problem när personal pekar på ytterligare brister. Om det är så här, är det en otroligt olycklig situation som jag i så fall tror att kommunen skulle bli väldigt bestörta över. Det är inget accepterat beteende att försöka lägga locket på, säger Thomas Andersson.

Han får känslan av att det i detta fall inte finns någon strategi bortom att hålla budget, och förklarar att det aldrig är hållbart i längden. Det går ut över både medarbetare och brukare.

– När det handlar om resurser kan det ta sig sådana här uttryck, särskilt om chefen inte riktigt klarar pressen. Då är situationen förstås väldigt tuff för alla inblandade. Skulle man råda till något så är det att vända sig till chefens chef, facket eller HR med sin kritik för att hitta vägar för att försöka lösa upp knuten. Men i praktiken kan det vara svårt, det kräver mod och prestigelöshet hos samtliga inblandade, säger Thomas Andersson.

Annons

Han tillägger också att personalens närmaste chef kanske har en helt annan bild av situationen.

– Min känsla är att det inom omvårdnad är svårare att göra sin röst hörd, jämfört med om man jobbar på ett sjukhus där det finns starkare professioner, även om det inte är lätt där heller.

Thomas Andersson är helt övertygad om att kommunen inte skulle acceptera den beskrivna situationen på gruppboendet.

– Men här verkar frågan inte ha tagit sig uppåt i systemet och då blir det svårt för kommunen att hantera. Man kan tycka att det är väldigt dystert när personal i desperation väljer att gå till tidningen. Då upplever de uppenbarligen inte att det finns någon annan arena där det här kan lösas. Då är man lite illa ute i organisationen, det går inte att komma ifrån.

Ur ett genusperspektiv förklarar han att det generellt är sämre klimat på en enkönad arbetsplats.

– Här handlar det om en sektor som är utsatt för hårda besparingar, vilket ofta skapar ett tufft klimat. Risken är att man glömmer vem man är till för när man är så fokuserad på att hålla sin budget. Det går inte att komma ifrån att kvinnodominerade arbetsplatser ofta tycks mer utsatta för hård styrning och besparingar. Och ju svagare ledning desto mer utsatt blir arbetsmiljön när det är så resursfokuserat. Och den alltför hårda resursfokuseringen är ett problem i nästan all offentlig verksamhet idag, säger Thomas Andersson.

Relaterat: Omvårdnadspersonal har får nog: ”Arbetsmiljön är usel”
Relaterat: HR-chefen: "Personalen måste våga prata"