I år finns alla de västsvenska lärosätena representerade på den Västsvenska arenan.

Almedalsveckan i Visby brukar beskrivas som världens största öppna politiska evenemang. Högskolan i Skövde har på olika sätt funnits på plats under arrangemanget i flera år men 2016 går lärosätet in som associerad partner i Västsvenska arenan. Medlemskapet innebär att Högskolans almedalsinsats placeras i ett större sammanhang.

– Jag upplever att den Västsvenska arenan nu har stärkt sin position genom att koppla alla de fem lärosätena i regionen till sig. Eftersom lärosätena har lite olika profil visar vi verkligen vilken bredd som finns i det västsvenska akademiska utbudet, säger Högskolan i Skövdes rektor Sigbritt Karlsson i ett pressmeddelande.

Annons

Högskolan i Skövde kommer att arrangera tre egna seminarier under Almedalsveckan, samtliga på den västsvenska arenan. Ett seminarium rör barns säkerhet på internet, ett annat handlar om KRAFT-givande samtal i äldrevården. Det tredje seminariet handlar om hur myndigheter ska tänka när man upphandlar IT-system.

– Alla ämnena har en koppling till aktuella samhällsproblem där våra forskare på Högskolan i Skövde kan bidra med ny kunskap, säger Sigbritt Karlsson.

Utöver Högskolan i Skövdes egna seminarier medverkar Högskolans rektor Sigbritt Karlsson som expert vid tre seminarier som arrangeras av andra aktörer. Även Högskolan i Skövdes prorektor Lena Mårtensson är engagerad som expert.

Att arrangera seminarier under Almedalsveckan kostar tid och pengar. Rektor Sigbritt Karlsson menar dock att ett lärosäte bör tänka sig för innan man väljer att inte finnas på plats i Visby.

– Under Almedalsveckan rör sig politiker och andra beslutsfattare från seminarium till seminarium för att få kunskap om hur samhällsutmaningar kan lösas. Forskare på Högskolan i Skövde och andra lärosäten sitter på mycket av den kunskap beslutsfattarna behöver. Därför har vi närmast en skyldighet att finnas på plats i Visby och dela med oss av våra kunskaper, säger Sigbritt Karlsson.