I anmälan till Justitieombudsmannen skriver den anmälande mannen att högskolan inte tänker motivera sitt beslut att avbryta tillsättningen av en utannonserad tjänst. Mannen har själv sökt tjänsten och krävde att få veta varför tillsättningen avbröts i ett så sent skede och kräver en redogörelse från högskolan om hur de nu ska lösa bemanningen nästa år eftersom de under anställningsintervjun sagt att de hade ett stort lärarbehov.