Förra året så här dags på året stod Skövde kommun med mellan 80 och 100 tomma sommarvikariat.

I år ser läget betydligt ljusare ut.

— Behovet av vikarier är i stort sett löst i samtliga sektorer. Det är bara inom vård och omsorg som vi inte lyckats fullt ut. Där saknar vi tio undersköterskor och ett mindre antal sjuksköterskor, säger HR-chefen Sofia Myrman.

— Men vi räknar med att lösa det med hjälp av bemanningspoolen, tillägger hon.

Skövde kommun behöver drygt 400 vikarier för att klara verksamheterna över sommaren. Sektor vård och omsorg är den som är i behov av allra flest. Hit behöver man rekrytera 300 undersköterskor och 30 sjuksköterskor.

Var hittar ni dem?

— Vi vänder oss till nyutexaminerade, elever på högskolan som vill jobba extra över sommaren och så har vi varit på mässor i olika städer, förklarar Myrman.

Annons

Rekryteringsläget har blivit allt svårare i hela Skaraborg, konstaterar Skövde HR-chef.

För att inte hamna i samma situation som sommaren 2016 startade alla sektorer årets rekrytering tidigare än vanligt. Processen har också samordnats centralt.

Dessutom har både undersköterskor och sjuksköterskor, som erbjuder sig att vikariera två semesterperioder, lockats med högre lön.

— Sjuksköterskor som arbetar en period på fyra veckor får 29 000 kronor per månad medan de som arbetar två perioder får 31 000 per månad. Undersköterskor som jobbar två perioder får mellan 2 000 och 3 000 kronor mer per månad, säger Myrman.

Hur löser ni behovet av vikarier inom förskolan?

— Förskolorna brukar slås ihop och så hjälps personalen åt med bemanningen. Bemanningspoolen hjälper också till.

Inom skolan har man inget vikariebehov, uppger hon. Och skolornas bibliotek och fritidsgårdar stängs under sommaren.

Behovet av exempelvis vaktmästare och badpersonal inom kultur- och fritid har också löst sig liksom behovet av skötare och boendestödjare inom socialtjänsten, uppger hon.

Inom sektor service startade rekryteringen också tidigt och här har man tillsammans med de anställda till exempel löst behovet av kockar under sommaren.