Personalomsättningen inom Skaraborgs sjukhus ligger på tolv procent och det är högre än önskvärt, enligt personalchefen Marie Rodert.

Skaraborgs sjukhus

Skaraborgs sjukhus har verksamhet på orterna Skövde, Falköping, Lidköping och Mariestad. S..

Skaraborgs sjukhus

Skaraborgs sjukhus har verksamhet på orterna Skövde, Falköping, Lidköping och Mariestad. Sjukhuset i Skövde är den största verksamheten.

Skaraborgs sjukhus har cirka 4 500 medarbetare varav runt 1 600 är sjuksköterskor.

— Personalomsättningen är högre än föregående år. Vad vi vill åstadkomma är att under 2017 minska den tillbaka till 9-10 procent, säger hon.

En orsak till att personal slutar i större utsträckning tror Marie Rodert är att det nationellt finns ett stort behov av yrkesgrupper som arbetar på sjukhuset.

En del enheter har högre personalomsättning än andra och till dem hör MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning).

— Det innebär extra jobb på alla enheter som har hög personalrörlighet, med upplärning av nya medarbetare. Kontinuiteten för patienterna blir också sämre, säger Marie Rodert.

I början av året anställde sjukhuset 45 nya sjuksköterskor som ska göra ett så kallad kliniskt basår på sjukhuset. Sammantaget hade Skaraborgs sjukhus drygt 100 fler medarbetare i januari i år jämfört med ett år innan.

Annons

I vissa verksamheter har det funnits en brist på sjuksköterskor och på Ortopeden har den varit särskilt uttalad.

— För att säkra vårdplatser och upprätthålla patientsäkerheten har sjukhusledningen beslutat om en riktad åtgärd med lönetillägg mot heldygnsvården på Ortopeden. Vi har saknat sjuksköterskor och behövt rekrytera, säger Marie Rodert.

Efter denna åtgärd har sex eller sju sjuksköterskor kunnat rekryteras och de flesta av dessa kommer utifrån, enligt Marie Rodert. Den riktade åtgärden har satts in i första hand för att behålla nuvarande personal och i andra hand för att locka personal utifrån sjukhuset. Det är inte tanken att locka sjuksköterskor från andra avdelningar på sjukhuset med detta lönetillägg, men om de vill jobba på Ortopeden är de välkomna.

Att sjuksköterskor går från en avdelning till en annan på sjukhuset är i sig inget konstigt, utan en naturlig rörlighet, menar Marie Rodert.

Skaraborgs sjukhus har totalt 12 årsarbetare hyrsjuksköterskor och 15 årsarbetare hyrläkare och det är något man strävar efter att minska. Kostnaden för en hyrsjuksköterska motsvarar knappt två anställda sjuksköterskor, men det finns även andra skäl.

— Västra Götalandsregionen vill inte bemanna med hyrsjuksköterskor och hyrläkare för patientsäkerheten och kontinuiteten för patienterna, säger Marie Rodert.

Det finns ett projekt i den offentliga vården i Sverige för att göra sig oberoende av hyrpersonal och Marie Rodert säger att hon tror att detta absolut är möjligt.

Att jämföra sjukhusets lönenivåer med andra arbetsgivare menar Marie Rodert är komplext, då det finns många inriktningar inom yrkesgrupperna. Men hon delar uppfattningen att kommunerna generellt höjt lönenivån för sjuksköterskor på senare tid.