Ogräset bekämpas med hjälp av kokande vatten. I maskinen Heatweed hettas vatten upp av en brännare till en av temperatur av cirka 98 grader. Via en slang från maskinen pumpas det kokande vattnet sedan ut ur ett munstycke och ner på ogräset. Vattnets varma temperatur slår sönder cellerna i plantan.

— Det är ett bra sätt att bekämpa ogräs på. Vi har nyligen börjat använda den här metoden och håller på att testa oss fram var vi kan få mest nytta utav maskinen, berättar Kristian Bertilsson, arbetsledare på parkenheten.

Då behandlingen inte involverar några kemikalier är den i allra högsta grad gynnsam mot miljön.

Annons

— Det är ju bara vanligt vatten, så det här är helt miljövänligt, betonar Bertilsson.

Bra ur arbetsmiljösynpunkt

Dessutom är metoden ergonomisk, till skillnad från ogräsrensning för hand.

— Att rensa ogräs för hand, som vi också gör ganska mycket, har förstört många ryggar. Den här maskinen är en jättetillgång och jämfört med handrensning är det här bra mycket bättre. Det är som att dammsuga ungefär.

Hett vatten tar död på det mesta i ogräsväg. Parkenheten upplever att metoden fungerar bra och effektivt.

Upprepas med jämna mellanrum

— Om man bekämpar ett ogräs tidigt på morgonen ser man redan på kvällen att växten är död. Det är väldigt effektivt, men behandlingen måste återupprepas ungefär var tredje vecka.

Hittills har parkenheten främst gått över grönområdena inne i centrum med den nya maskinen. Inom kort ska lekplatser och liknande få smaka på behandlingen.