Sverige har under många år glidit isär och klyftan har vuxit mellan stad och land och inom städer. Att vända utvecklingen tar tid men vi har tydligt lagt om kursen för såväl den ekonomiska politiken som landsbygdspolitiken. Vi har nu den ekonomiska styrkan att kunna ta tag i samhällsproblemen mer kraftfullt samtidigt som vi sparar i ladorna inför kommande tider. Sverige ska hålla ihop, genom den svenska modellen, vi gör omfattande investeringar i välfärden och särskilda landsbygdssatsningar i budgetpropositionen för 2018.

Moderaterna väljer än en gång bort politik för att hålla ihop vårt land. De vill på nytt återinföra en orättvis beskattning mellan pensionärer och löntagare redan nästa år. De vill spara in 3,7 miljarder på landsbygden de kommande tre åren och inte göra de satsningar som behövs. Moderaternas budgetförslag för 2018 visar på en övertro att marknaden och stora skattesänkningar, ska stoppa att Sverige dras isär.

Det är helt fel väg att gå.

Annons

Fler jobb och högre tillväxt i hela landet genom en stor utbyggnad av utbildningsplatser, ökat stöd för enmansföretag som gör sin första anställning, en livsmedelsstrategi för fler jobb i livskedjan, enklare anställningsstöd för nyanlända och andra arbetssökande och så kallade gröna jobb.

Vi gör det lättare att bo i hela landet med en bostadspolitik som gör att det byggs historiskt många bostäder, förstärkt kollektivtrafik och vägunderhåll på landsbygden, stöd för att driva lanthandlar och nya statliga servicekontor i hela landet.

2018 stärker regeringen landsting och kommuner i hela landet med ytterligare miljarder kronor sedan förstärks kommunsektorn än mer de kommande åren.

Det är självklart att människor ska kunna bo, jobba och driva företag i alla delar av Skaraborg. Hela landet ska leva och utvecklas. Inte bara storstäder och höginkomsttagare!

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Monica Green, Socialdemokratisk Riksdagsledamot i Finansutskottet