Regionala medicinska riktlinjer ska nu tas fram kring hedersrelaterat våld och förtryck. Det är koncernledningen för hälso- och sjukvården inom regionen gett detta uppdrag åt regionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV).

VKV har även kartlagt hur det idag arbetas med hedersrelaterat våld och förtryck, sexualiserat våld samt sexuella trakasserier i sjukvården och övriga samhället.

Det skedde genom en enkätundersökning till verksamheter i sjukvården, kommuner och fristående verksamheter som kvinnojourer. Svarsfrekvensen var låg, 23 procent inom sjukvården och 35 procent bland övriga.

Annons

Bara hälften av vårdcentralerna i undersökningen svarade ja på frågan om de arbetar med barn och vuxna som utsatts för hedersrelaterat våld, sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier. Aktörer som socialtjänst och kvinnojourer svarade alla ja.

Aktörer inom sjukvården ger uttryck för att det bland annat behövs mer kunskap inom de olika områdena. ”Vi behöver allt, har inga verktyg för detta...” uppges i ett enkätsvar.

Kunskap efterfrågas också av socialtjänster och en del mindre enheter uttrycker att det är svårt att upprätthålla en specialistkompetens.

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) ska förutom att ta fram regionala riktlinjer kring hedersrelaterat våld och förtryck även följa upp i vilken mån det tas fram lokala riktlinjer kring detta.

I slutet av 2016 motionerade Matz Dovstrand (SD) om att inrätta ett resurscentrum kring hedersrelaterat våld och förtryck, men detta förslag avvisades. Istället gavs VKV uppdraget att göra denna kartläggning.