Vallebygdens vind vill bygga en vindkraftspark på Nordbillingen i Skara kommun bestående av sex vindkraftverk med en maximal höjd på 190 meter. Bolaget fick nej på sin ansökan hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, men har överklagat detta beslut till mark- och miljödomstolen.

Idag meddelade Mark - och miljödomstolen att den avslår företagets överklagan.

Den främsta anledningen är Hornborgasjöns betydelse som fågelsjö, osäkerheten kring hur fåglarna flyger över området och att det finns havsörn. Domstolen anser därför inte att företaget visat att den valda platsen är den mest lämpliga.

Domen kan överklagas och då senast den 14 juli.

Att Vallebygdens vind nu får avslag tas emot med glädje av föreningen Svenskt landskapsskydd.

— Det är klart att vi är nöjda med utfallet. Vi har jobbat med det här i många år och det visar sig ju nu att vi har haft rätt hela tiden. Samtidigt visar det att Skara kommun har gjort ett dåligt arbete från början, säger Jonny Fagerström.

Besvikelse och förvåning

Annons

När Vallebygdens vind fick domen i sin hand möttes den med besvikelse och förvåning över att det blev ett avslag.

— Vi har kunnat visa med kameraövervakning och manuella observationer att skyddsvärda fåglar som flyger över Billingen till och från Hornborgasjön inte tar skada av en vindpark, säger Eva Dahlgren som är ordförande i företaget.

Närheten till Hornborgasjön gör enligt Mark- och Miljödomstolen att det finns en betydande risk att dessa skyddsfåglar kan komma att flyga över Nordbillingen.

— De använder ordet "kan" men vi visar ju att det inte är så. Det är klart att vissa flyger över området men de flesta flyger över Axvall och man måste ställa det hela i en relation till antalet fåglar, säger Eva Dahlgren.

Har det ingen betydelse att vissa fåglar kan drabbas?

— Havsörnar flyger oftast inte över Billingen och tranor är bra flygare som nog kan undvika vindkraftverken. Jag anser att vi har bevisat att platsen är lämplig. Det är långt ifrån bebyggelse och det stör inga människor, dessutom blåser det bra. En av de bästa platserna i västra Sverige, säger Eva Dahlgren.

Huruvida det blir en överklagan eller inte har Vallebygdens vind inte tagit ställning till ännu.

— Vi kommer ha ett sammanträde torsdag 30 juni. Vår advokat måste ta ställning till vad vi har för chanser i nästa instans. Vi trodde vi hade en bra chans nu, säger Eva Dahlgren.