Antalet arbetslösa sjunker i Västra Götland, men det är en allt mer uppdelad arbetslöshet.

Läget i Västra Götaland

Förstärkning av arbetsmarknaden där bristande tillgång på arbetskraft ökar rekryteringsprobl..

Läget i Västra Götaland

Förstärkning av arbetsmarknaden där bristande tillgång på arbetskraft ökar rekryteringsproblemen för fler yrken än tidigare. Paradox: stark efterfrågan på arbetskraft samtidigt som arbetslösheten är hög. Obalans mellan utbud och efterfrågan, fortsatt fokus för Arbetsförmedlingen på personer som står långt från arbetsmarknaden.

Utsatta grupper är personer som är födda i ett annat land, ofullständig gymnasieutbildning, funktionshinder och/eller över 55 år. För några år sedan var det hälften av de arbetssökande som räknas till den utsatta gruppen, nu utgör den gruppen är 70 procent av de personer som söker arbete via Arbetsförmedlingen.

Ganska bra

Under onsdagen presenterade arbetsmarknadsstatistik och en prognos för det kommande året. För Västra Götaland ser det mycket bra ut, för Skaraborg ser det ganska bra ut.

Av Skaraborgs kommuner ligger några över 7,1 procent som är genomsnittet för arbetslösheten i Västra Götaland. Det är kommunerna Tidaholm, Mariestad, Skara, Falköping, Tibro, Töreboda och Gullspång.

Skövde ligger på länsgenomsnittet och lägst är arbetslösheten i Essunga och Götene.

Annons

Nästan alla Skaraborgs kommuner har en stillaståenden eller minskade arbetslöshet. Gullspång och Falköping är två kommuner med tydlig ökning av antalet arbetslösa. Även arbetslösheten bland unga visar en tydlig nedgång i huvuddelen av Skaraborgs kommuner.

Återhämtning

– Konjunkturen återhämtar sig i god takt, det är låga varseltal och starkt inflöde av lediga platser, säger Jens Sandahl vid Arbetsförmedlingens analysavdelning.

Ett problem för många kommuner i Skaraborg är att antalet sysselsatta knappt ökar. Flera kommuner har till och med en minskning av antalet i arbete.

Jens Sandahl konstaterar att det är ett paradoxalt läge. Samtidigt som det är en stark efterfrågan på arbetskraft är arbetslösheten fortsatt hög.

Det är brist på personal inom många yrken, men att många arbetssökande inte har den utbildning och den kompetens som efterfrågas.

Magnus Oscarsson och Ulrika Jörkander som chefer för Arbetsförmedlingen i Skaraborg betonar att det är det krävs mer utbildning för att både få ner arbetslösheten och att fylla behovet av arbetskraft.

Bland de arbetslösa är det en kraftig ökning av personer som är födda utanför Europa. Vågen av flyktingar kommer inte in i statistiken som arbetslösa innan de har prövats och fått uppehållstillstånd.