Hus efter hus efter hus poppar upp som svampar ur jorden på det stora området som är och ska bli Trädgårdsstaden. Ofta åker man förbi, men tänker inte på att det just nu byggs en hel stadsdel som så småningom kommer bli lika stor som halva Tidaholm.

Fakta:

Startskottet för den nya stadsdelen gick i november 2009 och allt byggs ut i etapper.

Sta..

Fakta:

Startskottet för den nya stadsdelen gick i november 2009 och allt byggs ut i etapper.

Stadsdelen kommer totalt att rymma cirka 1 200 bostäder i huvudsak 1-2½ våningar.

Det blir uppemot 4000 människor, handel och olika former av kommunal service och kommer finnas olika boendeformer, hyresrätter, bostadsrätter och eget ägande på området.

Fyra tusen personer kommer att bo i stadsdelen när den är färdig, säger kommunens fastighetschef Ingemar Linusson.

— Där bakom skolan är de senaste husen som byggts och snart flyttar det in folk i Boklok-husen som byggts en bit därifrån.

Just nu är kommunen inne i etapp två, men etapp tre är på gång och då forsätter husen att byggas ett efter ett. När det tar stopp vet inte Ingemar Linusson.

Det har pratats om en etapp fyra och kanske till och med fem, men det ligger i så fall ganska långt fram i tiden.