Verksamheten går under benämningen Primary care Trial center, PTC, och finns i Göteborg och Skövde. PTC har startats i syfte att få igång mer forskning på vårdcentralsnivå, till exempel på läkemedel, vilket numera inte utförs inom den ordinarie verksamheten.

– Det har bedrivits läkemedelsforskning på vårdcentralerna tidigare, men görs inte nu på grund av en kombination av tidsbrist samt höga krav på lokaler och utrustning, konstaterar Margareta Sandberg, enhetschef för PTC i regionen.

– Att ha en patient här på PTC tar en timma för mig som läkare och två timmar för en sjuksköterska. Så mycket tid kan man inte lägga på en sådan uppgift på de vanliga vårdcentralerna i dag, bekräftar Margareta Hellgren, som är läkare med 20 procent av sin arbetstid på PTC i Skövde.

Kortfattat går verksamheten ut på att patienter med specifika diagnoser ges möjlighet att delta i studier av såväl nya läkemedel som behandlingsmetoder. Uppdragsgivare för studierna är främst läkemedelsindustrin, men även läkare som forskar på olika fenomen.

– Men det är inga marknadsföringsstudier vi utför. Vi gör inget för att det är välbetalt utan det ska gynna patienterna, understryker Sandberg.

I Skövde har man under det första året utfört studier bland annat avseende diabetes, KOL och bältros. Margareta Sandberg berättar att det på den här nivån handlar om mediciner som är i ett sent skede i utvecklingen.

– Det är inga riskfyllda studier vi gör, säger Sandberg.

Annons

Ingrid Andersson var under 2016 med och testade två olika typer av insulin under ett halvår.

– Det var väldigt intressant att vara med och för mig blev det också ett gott resultat, så jag hade nytta av att delta. Jag gjorde ett 20-tal besök på ett halvår, det var trevligt att gå hit.

– Som deltagare måste man vara noggrann och göra jobbet varje dag. Jag kan tänka mig att en del inte är vana vid sådant och att det då kanske är svårare, säger Ingrid Andersson.

Margareta Hellgren försäkrar att den personliga integriteten och patientsäkerheten är viktig när man letar efter deltagare till studierna.

– När vi söker efter lämpliga patienter gör vi det på uppdrag från vårdcentralchefen på de vårdcentraler vi samarbetar med och vi gör det avidentifierat.

– Först ser vi bara diagnosen och inte vem patienten är. När vi vet vilka vi är intresserade av får vi namn och adress till aktuella personer och kontaktar dem via brev, beskriver Hellgren.

I Skaraborg har PTC så här långt knutit 13 vårdcentraler till sig, varav nio tillhör Närhälsan och fyra är privata. Margareta Sandberg konstaterar att man hittills hunnit med det man åtagit sig att göra och att man gärna vill växa.

– Än så länge har vi inte tackat nej till något som varit veteskapligt intressant på grund av brist på resurser, utan då har vi även tagit hit läkare från Göteborg om det krisat.

– Men vi hoppas få in mer läkarresurs här i Skövde och siktar också på att skapa fler enheter i regionen i sin helhet, säger Margareta Sandberg.