Lagen bestod av Sverige, Norge och Finland. En symbolisk eld tändes innan spelen startade. I vackert vinterväder genomfördes en stafett under glada hejarop.

Avslutningsvis belönades alla elever som vinnare med ett diplom där det stod skrivet enligt skolans värdegrundsord. Du har deltagit med mod, motivation, kreativitet glädje som bidrog till storgemenskap denna dag.

Christina Wallberg