– Stråket som sträcker sig från Resecentrum och ända upp till Stadshuset ska få ett helt nytt utseende. Man ska känna att den är vår finaste gata, för det kommer den bli, säger Anna Möller, gatu- och naturchef och Daniel Lindh, som är projektledare för Hertig Johans gata.

Arbetet ska dra igång i början av november och vara klart sommaren 2018.

– Gatan ska inte stängas av, däremot kommer det säkert att bli stökigt under arbetets gång, säger Anna Möller.

En mätning som Cityföreningen gjort visar att 10 000 människor passerar genom stråket varje dag.

– Tanken är att när man kommer ut från Resecentrum och står vänd upp mot torget så ska det kännas självklart var stans kärna ligger.

Hertig Johans gata ska få ett ordentligt ansiktslyft, ett mer exklusivt utseende och vara något mycket mer än en transportsträcka.

– Miljön kommer att bli ljusare och kännas mer välkomnande, vi vill skapa en myllrande gata full av liv. Det ska bli ännu trevligare för folk att vistas här.

Vad händer med biltrafiken?

– Det kommer vara möjligt att köra bil i mitten av gatan.

Annons

På ytan där uteserveringarna ska finnas ska gatan kläs med granithällar för att ge den en lyxig finish.

– Granithällar är ett mer beständigt material och ger en helt annan känsla, mer storstadskänsla, säger Anna Möller.

På andra sidan, kyrkparkssidan, ska det anläggas en generös parkpromenad där dagens träd ska få bilda en allé och det ska finnas insprängda gånghällar i gruset. Här blir det också nya parkbänkar och in mot kyrkparken ska promenaden markeras med en praktfull perennplantering.

– Sådana här parkpromenader var vanliga vid sekelskiftet och det är det vi plockar upp här, säger projektledare Daniel Lindh.

Det blir även nya cykelställ.

På andra sidan kyrkparken, längs med Kyrkgatan kommer det anläggas parkeringsplatser, så det kommer finnas p-platser på båda sidor av vägen.

– Vi ersätter en av trottoarerna med p-platser.

Själva kyrkparken vill kommunen jobba vidare med senare under 2019.

– När vi ändå håller på och gräver ska vi även passa på att byta ut en gammal vattenledning i Hertig Johans gata som går mellan torget och Trädgårdsgatan. Vi vill ju inte riskera att i efterhand behöva gräva upp den nya fina gatan om några år, inflikar Anna Möller.

Gatstenen ska få vara kvar och den sten som blir över ska användas till något annat projekt.

– Det handlar om dyr och vackert nött sten.

En del träd längs med kyrkparken kan komma att gallras ut och ett par att fällas, men i stort ska de få stå kvar.