Skövde växer och har snart 60 000 invånare. Det byggs fler bostäder, vägar och skolor. Fler företag etablera sig här verksamheter har visat intresse för Norra Ryd. Det säger Stig Johansson, projektledare, Skövde kommun, i ett pressmeddelande.

— Idag finns några få företag i Norra Ryd men nu blir området nästan fyra gånger större. Totalt förbereds 200 000 kvadratmeter mark för industri och handelsbyggnader.

För att öka tillgängligheten bygger byggbolaget NCC av- och påfartsramper till väg 26 vid Norra Ryd samt en bro över vägen. Bron ska binda området med andra sidan vägen där fler etapper av utbyggnaden planeras. Under byggtiden begränsas framkomligheten på väg 26.

— Vi påbörjar vägarbetena i februari. En kilometer av väg 26 får då ett körfält i vardera riktningen och sänkt hastighet. När vi är klara blir det lätt att ta sig till Norra Ryd och de nya verksamheterna, säger NCC:s projektchef Tobias Häggholm.

NCC:s arbete startar i mitten av februari 2017 och avslutas sommaren 2018.

NCC