Många cyklar eller går ut med Havstenavägen, dels för att ta sig till Käpplundaskolan och dels för att ta sig mot centrum. Nu ska det bli säkrare för de oskyddade trafikanterna och bättre framkomlighet med en separat gång- och cykelväg på Havstenavägens östra sida.

Arbetet med att bygga gång- och cykelvägen utförs av Froab AB under hösten 2019 och beräknas vara klart till november.

Kostnaden för entreprenaden hamnar på runt 2,5 miljoner.

Där arbetet pågår kan det råda begränsad framkomlighet för alla trafikslag och det kan bli avstängningar eller omledningar av trafiken.

Här ska den nya gång- och cykelvägen anläggas på Havstenavägen i Skövde.
Foto: Skövde kommun