Det varmaste vattnet den här gången hittar du vid Långenbadet, där vattentemperaturen låg på 19,2°C vid den senaste mätningen av Havs och Vattenmyndigheten.

Men badlusten kanske inte är på topp, med tanke på att vattenprovet rapporteras som "tjänligt med anmärkning". Detta innebär att bakteriehalten i provet är något förhöjt. Det är fortfarande inte någon hälsorisk att bada i vattnet, enligt myndigheten, men det rekommenderas att kommunen undersöker vattenkvaliteten.

Även Simsjön Herrekvarn får bedömningen tjänligt med anmärkning, men övriga badplatser bedöms ha tjänligt vatten. De andra två badplatserna runt Simsjön, Villeviken och Stora Badviken, är de badplatser där vattenkvaliteten är som kallast, på 17,1°C.

Tidningens omröstning om Skövdes bästa badplats är fortfarande igång, och med nästan 40 procent ligger Meybobadet vid Vristulven fortfarande starkt i ledningen. Håller du med eller inte? Rösta du också!

Karstorpssjön, Barnbadet

Senaste provtillfälle: 2019-07-08

Vattenprov: Tjänligt

Algförekomst: Ingen blomning..

Karstorpssjön, Barnbadet

Senaste provtillfälle: 2019-07-08

Vattenprov: Tjänligt

Algförekomst: Ingen blomning

Vattentemperatur: 17,9°C

Melldala, Långenbadet

Senaste provtillfälle: 2019-07-08

Vattenprov: Tjänligt med anmärkning

Algförekomst..

Melldala, Långenbadet

Senaste provtillfälle: 2019-07-08

Vattenprov: Tjänligt med anmärkning

Algförekomst: Ingen blomning

Vattentemperatur: 19,2°C

Simsjön, Herrekvarn

Senaste provtillfälle: 2019-07-08

Vattenprov: Tjänligt med anmärkning

Algförekomst..

Simsjön, Herrekvarn

Senaste provtillfälle: 2019-07-08

Vattenprov: Tjänligt med anmärkning

Algförekomst: Ingen blomning

Vattentemperatur: 17,8°C

Annons

Simsjön, Stora Badviken

Senaste provtillfälle: 2019-07-08

Vattenprov: Tjänligt

Algförekomst: Ingen blomning..

Simsjön, Stora Badviken

Senaste provtillfälle: 2019-07-08

Vattenprov: Tjänligt

Algförekomst: Ingen blomning

Vattentemperatur: 17,1°C

Simsjön, Villeviken

Senaste provtillfälle: 2019-07-08

Vattenprov: Tjänligt

Algförekomst: Ingen blomning..

Simsjön, Villeviken

Senaste provtillfälle: 2019-07-08

Vattenprov: Tjänligt

Algförekomst: Ingen blomning

Vattentemperatur: 17,1°C

Sjötorpssjön

Senaste provtillfälle: 2019-07-08

Vattenprov: Tjänligt

Algförekomst: Ingen blomning..

Sjötorpssjön

Senaste provtillfälle: 2019-07-08

Vattenprov: Tjänligt

Algförekomst: Ingen blomning

Vattentemperatur: 18,6°C

Vristulven, Meybobadet

Senaste provtillfälle: 2019-07-08

Vattenprov: Tjänligt

Algförekomst: Ingen blomning..

Vristulven, Meybobadet

Senaste provtillfälle: 2019-07-08

Vattenprov: Tjänligt

Algförekomst: Ingen blomning

Vattentemperatur: 17,9°C

Det finns inga nya uppgifter från Boulognersjön.