Under hösten har Optimera i Skövde byggt ut sina lokaler och på onsdag är det dags för invigning.

Asfaltsytan har utökats med 5000 kvadratmeter och man har även byggt ett skärmtak på 1000 kvadratmeter för utomhusförvaring av byggmaterial. Butiken har byggts ut med 1500 kvadratmeter.

– Det blev faktiskt ännu bättre än vad vi trodde, säger enhetschefen Jimmy Lundberg nöjt när han visar runt i lokalerna.

– Mer öppet och bättre plats än vad vi fick intryck av när vi såg ritningarna.

I den nya delen av butiken finns ett entresolplan där det ska bli fönsterutställning, visningskök och även en fikaplats för de hantverkare som hämtar varor.

– Det kommer att finnas mikrovågsugnar och annat för att de ska kunna äta sin medhavda fika eller lunch i lugn och ro.

I utbyggnaden ingår också ett så kallat transitlager, där varor som inte ska ut i butiken, utan hämtas direkt av kunderna kommer att förvaras.

Efter ombyggnationen är butikens yta 2800 kvadratmeter, drive in-lagret 3000 kvadratmeter och på gården finns 18000 kvadratmeter uppställningsyta. Med utbyggnaden vill Optimera möta det ökade trycket på enheten.

– Vår verksamhet ökar mer än marknaden gör och vi tar hela tiden marknadsandelar, vilket jag tror beror i stor grad på vår väldigt erfarna personal, säger Jimmy Lundberg.

– Nu kan vi utöka vårt sortiment ännu mer. Genom att vi kunde flytta avdelningen för lister och snickerier in i värmen så fick vi ledig plats i virkeslagret och kunde installera ytterligare 200 ställ. Jag skulle vilja säga att vi har Skaraborgs största sortering av virke nu.

Annons

Optimera inriktar sig främst mot proffsbyggare och på onsdag är det dags för den stora invigningsmässan.

– Det kommer ett 40-tal utställare och efter vad jag hört mer än 1000 besökande kunder.

Under dagen blir det bandklippning, lunch, tipspromenad och mässaktiviteter.

– Det ska bli jättekul att visa upp vår anläggning för hantverkarna i närområdet, avslutar Jimmy Lundberg.