Till sitt förfogande har han ytterligare fem vana utredare i både östra och västra Skaraborg.

– Två är något av experter på den här typen av brott, de andra har stött på dem i sitt jourarbete. Samtliga är dock rutinerade utredare, konstaterar Druid.

Till att börja med har man ett 20-tal fall att arbeta med och inledningsvis har man avsatt sex veckor för projektet.

– Vi är inne på vår andra arbetsvecka just nu, men det är inget exakt slutdatum satt för den här gruppen, förklarar polisen.

Specialisera sig

Det som skiljer dem från många andra utredare är att de nu kan specialisera sig på våldtäktsbrotten.

Annons

– Egentligen är det inte annorlunda från vanligt utredningsarbete, men det sprider givetvis kompetensen i och med att de som till vardags hanterar andra typer av brott får möjlighet att fördjupa sig i en speciell brottstyp. Vi kan också agera snabbare om det skulle behövas, menar Druid.

Genom att vi är en grupp kan de givetvis också mycket enkelt stötta varandra i olika fall. Men gruppen är naturligtvis fortfarande beroende av att få resultat från det Nationella forensiska centrum som finns.

Då handlar det bland annat om teknisk bevisning.

– Problemet är att många tyvärr dröjer med att anmäla den här typen av brott eftersom de mår väldigt dåligt. Det är exempelvis mycket svårt att säkra biologiska bevis efter så lång tid, konstaterar Druid.

För tidigt

Det är för tidigt att säga vilka resultat specialgruppen kan uppnå, men givetvis måste de fortfarande prioritera fall där den misstänkte är frihetsberövad.

Typiskt för den här typen av utredningar är att det oftast finns två versioner om vad som hänt – ord står mot ord.

– Men vittnen som träffat personen den aktuella dagen kan höras om hur de upplevt en viss person, ofta är tiden den värsta fienden, konstaterar utredaren.

Men nu lägger alltså polisen extra tid på våldtäktsutredningarna efter direktiv uppifrån.