Annons

Av föreningens nästan 1000 medlemmar hade drygt 110 medlemmar slutit upp på Bagaren för årsmöte. Mötet inleddes av föreningens egen sånggrupp Glada toner. I samband med sånggruppens framträdande läste Laila Prim dikter samt uppmanade till tyst minut för de medlemmar som avlidit under verksamhetsåret. Efter att Bengt Sjökvist öppnade det formella mötet lämnades klubban över till Anders Forsberg som lotsade mötet igenom de formella årsmötesförhandlingarna. Då bland andra Bengt Sjökvist meddelat att han ej stod till förfogande för omval som ordförande valdes Christer Rönn till ny ordförande. Bengt har lagt ned ett enormt arbete med PRO och inte varit rädd att driva äldrefrågor mot kommunen.

Medlemmarna uttryckte tacksamhet för detta genom en stående ovation. Övriga att avgå från styrelsen var Sten Ljungström och Lisbeth Åström, nya i styrelsen blev Kjell Ambertsson, Per-Olof Kihlström samt Bernt Blomgren.

Efter fika med ”hembakt” var det dags att informera om det breda och stora utbud av aktiviteter som föreningen erbjuder. Här kan nämnas musik afton trivselafton studiecirklar och studiebesök. PRO vetarna är en aktivitet som sträcker sig över hela landet, det är en frågetävling som det informerades om där Skövde PRO och har ett lag som nu skall försöka ta sig till riksfinal. Efter att sedvanlig lottdragning med priser genomförts var det dags för den nya ordföranden Christer Rönn att avsluta mötet.