När Köttorget i Falköping började byggas om i november hittades två skelett i norra delen av torget under grävningsarbetena.

De låg intill varandra, med skallarna placerade mellan benen.

Nu är analysen av kvarlevorna klar.

Halshöggs

Det är två personer som begravts under vikingatiden, efter att ha blivit halshuggna.

Den slutsatsen kan dras efter en osteologisk undersökning och en C 14-datering.

— Personerna levde i slutet av 900-talet eller början av 1000-talet, säger Catharina Henriksson, arkeolog vid Västergötlands museum.

De har halshuggits av någon som var van vid sysslan.

— Det syns på snitten, det var professionellt gjort, säger Catharina Henriksson.

Varifrån kom de?

Annons

De två individerna har förmodligen inte fått en kristlig begravning. Ett stenkast därifrån, bakom Kilanderska huset, hittades skelett vid grävningsarbeten under ombyggnaden till Kyrkans hus. Ett par av dem var från samma tid, och förmodligen var platsen, norr om kyrkan, en kristen begravningsplats.

Det återstår förstås frågor, som om de halshuggna var från trakten.

— En strontium-analys skulle kunna ge svar på frågan, men det är inget vi planerat. Vi har inga pengar till det, säger Catharina Henriksson.

Fynden på Köttorget och bakom Kilanderska huset leder till nya funderingar kring åldern på Falköping och andra städer som ansetts vara medeltida.

— Det kan vara så att de medeltida städerna byggts ovanpå boplatser från vikingatiden. Det skulle i så fall förklara varför vi inte hittar vikingatida boplatser i trakten, medan det finns gott om boplatser från äldre järnåldern i landskapet, säger Catharina Henriksson.

Svårt hitta

Skelettfynd vid S:t Helena kyrka i Skövde och i Varnhem, som varit lika gamla, ger ytterligare stöd för tanken.

Rester av vikingatida boplatser är svåra att hitta vid schaktningsarbeten, märken efter stolphål upptäckt inte.

Kvarlevorna som hittades bakom Kilanderska huset återbegravdes. De två skeletten från Köttorget stannar på museet, och är möjliga att forska vidare på.

— De väcker så många frågor, och det är angeläget att de finns kvar. Analysmetoderna utvecklas snabbt, säger Catharina Henriksson.