Monica Greens interpellation och frågan om Västra stambanan debatterades länge under måndagens fullmäktige. Alla var överens om att stambanan är viktig för Skövde och regionen.

– Vi måste samla alla krafter för få de nödvändiga satsningarna. Men vad har kommunstyrelsens ordförande gjort? undrade Monica Green.

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) förklarade i ett svar till Monica Green att hon och alliansen länge jobbat för satsningar på Västra stambanan, hon inte minst genom sin roll som ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

– Som ordförande har jag drivit frågan hårt i förhandlingar med övriga kommunalförbund i Västra Götaland. Vi är fyra i regionen och de övriga tre har varit eniga om att prioritera en ny järnväg mellan Borås och Göteborg före stambanans utveckling. Jag vill vara tydlig med att regionen behöver båda satsningarna, självklart behöver det finnas en funktionell järnväg mellan vår regions två största städer, säger Katarina Jonsson (M).

Hon förklarade att det fanns en byggstart för en betydande del av sträckan Göteborg-Borås i infrastrukturplanen, byggstart för sträckan Mölnlycke-Bollebygd var planerad till 2020 och finansieringen var klar.

– Men när Trafikverket presenterade sitt förslag till kommande nationell plan var objektet struket och pengarna tillbakadragna. För detta har regeringen ett stort ansvar, säger Katarina Jonsson.

Annons

Hon sade till Green att de i kommunalförbundet tagit fram nya skarpare skrivningar om stambanan, som sedan en pådrivande Skaraborgsbänk har lyckats få in i Västra Götalandsregionens remissvar beträffande nationell plan.

– Vi har gjort vad vi kunnat men majoriteten i regionen ville annat. Därefter gick Monica Green (S) till hårt angrepp mot Katarina Jonsson.

– Jag förstår inte varför du har lagt dig så platt i frågan.

Katarina Jonsson blev ställd över anklagelsen att hon inte jobbat för Skövde och stambanan.

– S har makten att göra förändringar och man når inte framgång genom att hela tiden ha hornen ute. Och jag kan svära på att jag gjort vad jag kunnat för att vi ska få så mycket utbyggnad vi kan på stambanan och annat. Allt annat är lögn, säger Katarina Jonsson.

Leif Walterum, (C), som sitter i Västra stambanegruppen, tyckte att frågan om Västra stambanan egentligen är alldeles för viktig för politiskt käbbel.

– Tar vi delen Göteborg–Alingsås som är den mest kritiska länken, så är vi nere på 90-talsnivå vad gäller hastighet och kapacitet och det är en ohållbar situation, menar Walterum.

Gruppen har jobbat hårt för ytterligare spår på den sträckan och för västlänken i Göteborg.

– Man måste ta det i sin helhet. Jag är oerhört besviken att vi inte kommit längre. Under hela resan som varit så har Västsverige varit fruktansvärt dåligt representerad. Vi måste lära för framtiden, ska vi lyckas måste vi prata med en röst och för en fråga i taget. Det är något att ta med för framtiden.

Anders G Johansson (M) påtalade att det inte är Katarina Jonsson som bestämmer inriktningen på infrastrukturplanen.

– Och Skövde kan inte diktera alla villkor, säger Anders G Johansson (M).