Gärningsmännen kommer från de forna Öststaterna och åklagaren hade dessutom yrkat på utvisning, bland annat eftersom de tidigare gjort sig skyldiga till liknande brott. Men den delen köpte inte Skaraborgs tingsrätt eftersom de inte anser att brotten är av en sådan art att det utgör ett hot mot ett grundläggande samhällsintresse.

Därmed avslog de den delen.

Männen har i förhören sagt att de bara kände varandra flyktigt, men utredningen har bland annat visat att de var vänner på Facebook och hade kontakter via sina mobiltelefoner. Klart är också att de träffades utanför H&M den 4 augusti 2017.

Upptäckte dem

Butikskontrollanten lade märke till de båda männen och observerade deras förehavande i butiken. Han så hur de i omgångar bar väskan och hur de stoppade ner kläder i den.

När de gick ut utan att betala togs de utanför affären och utredningen avslöjade också den specialtillverkade väskan. En av männen hade också på sig en slags dyrk, som utredarna tror kan ha använts till att monter bort larm.

I väskan fanns kläder för 5 000 kronor och upptäckten gjorde att butiken fick tillbaka allt som stulits. Männen förekommer sedan tidigare i både det svenska och det polska belastningsregistret.