Annons

37 anställda

PostNord Logistics filial i Skövde: 37 anställda 11 lastbilar 15 skåpbilar

37 anställda

PostNord Logistics filial i Skövde: 37 anställda 11 lastbilar 15 skåpbilar

För att möta den ökade efterfrågan på logistiktjänster, som bland annat den växande e-handeln bidrar till, samlas all logistikverksamhet under ett nytt namn. I Skövde får filialen nya skyltar och successivt kommer alla lastbilar målas om.

Nya PostNord Logistics kommer att synas tydligt i Skövde med omnejd. Alla gula lastbilar kommer successivt att målas om i det nya varumärkets blåa kulör, och nya skyltar sätts också upp på filialen i Skövde.
- För företag är logistik och varuförsörjning idag lika affärskritiskt som innovationskraft och servicetänkande. Med all logistik under samma tak och med ett gemensamt varumärke kan vi bli ännu bättre på att möta Skövdeföretagens ökade krav. Vi kommer också synas bättre runt om i regionen när alla våra lastbilar får samma färg, säger Lars-Åke Fransson, regionschef för PostNord Logistics region Öst.
Det nya nordiska varumärket, PostNord Logistics, lanserades under hösten 2013 och förändringen kommer genomföras successivt de kommande åren. Privatpersoner kommer även i fortsättningen möta Posten i brevbäringen och ombudsnätet. Brevbärarnas gula fordon kommer att behålla sin klassiska färg och logotyp.
- Alltfler ser de nordiska länderna som en marknad, och företag som startas i Norden påbörjar också oftast sin expansion här. Med 25 miljoner invånare och 1,8 miljoner företag växer efterfrågan på gränsöverskridande och kostnadseffektiva helhetslösningar. Leveransen handlar allt mindre om A till Ö och allt mer om vad som ryms däremellan, säger Anders Holm, Sverigechef PostNord Logistics