Tack vare samarbetet mellan Allianspartierna och Miljöpartiet – GrönBlå Samverkan – kommer den nödvändiga tillbyggnaden med all sannolikhet kunna genomföras. Drygt två miljarder har budgeterats: 1,4 miljarder för akutdelen och 800 miljoner för psykiatridelen.

– Sjukhuset byggdes för över 40 år sedan och en modernisering är nödvändig. Akuten är byggd för 25 000 patientbesök om året, men idag har den 60 000 patientbesök per år. Nu dimensioneras den nya akuten för 75 000 patientbesök, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus.

Planen är att det nya psykiatrihuset ska byggas i anslutning till akuthuset, för att få mer samordning mellan den psykiatriska och somatiska vården. Totalt utökas sjukhuset med 65 000 kvadratmeter.

Tillfarterna kommer att anpassas. Bussen kommer att kunna gå runt hela sjukhusområdet, med hållplats både på fram- och baksidan. Planering pågår också för att anlägga nya parkeringsplatser, eftersom en stor del av de befintliga på baksidan försvinner.

Annons

Det är en hel del projekt som pågår, bland annat PCB-sanering, och samtidigt renoveras mottagningarna.

– Det tar ungefär ett år att renovera en våning i mottagningsblocket. Därför kommer mottagningarna på den våning som renoveras för tillfället, att flyttas till tandvårdshuset under den tiden renoveringen pågår, säger Ulla-Britt Hagström.

Logistiken under byggnadstiden är förstås en utmaning och det kommer kräva en hel del planering så att de olika verksamheterna inte störs.

– Men sedan har det byggts ett tag kring sjukhuset, barn- och kvinnohuset till exempel. Så vi är ju vana vid att det är en byggarbetsplats. Nu fortsätter det ett tag till, säger Gunilla Druve Jansson.

Den formella beslutsordningen är nu mbl-förhandlingar i februari, presidiet, styrelsen och fastighetsnämnden i mars, ägarutskottet i april och slutligen regionstyrelsen i juni. Om allt går enligt planen kan det första spadtaget tas i oktober. De nya byggnaderna och renoveringen som pågår ska enligt planen vara klara runt 2022.

– I regionen har vi som mål att vara en attraktiv arbetsgivare och med de här byggnationerna så får vi attraktivare arbetsmiljö som är intressant att jobba i. Morgondagens arbetskraft ska ju jobba här och då gäller det att vi har moderna och ändamålsenliga lokaler för modern vård, säger Gunilla Druve Jansson.

Läs mer: Skaraborgs sjukhus byggs ut för 2 miljarder

Läs mer: Skaraborgs Sjukhus byggs om

Läs mer: Så ska 400 miljoner satsas på SkaS

Läs mer: Ett nytt sjukhus växer fram

Läs mer: Bygger slutenvårdspsykiatri för framtiden