Heneporten under västra stambanan är trång och förberedelser för en större ombyggnad påbörjades i höstas, då bland annat en stödmur byggdes på en fastighet bredvid.

Då uppgav man att porten inte skulle stängas av helt för genomfart förrän i mars. Men på onsdagen kom beskedet att den stängs redan om två och en halv vecka, nämligen måndagen den 25 februari.

Då börjar själva ombyggnaden, uppger Peter Svensson, trafikingenjör på Skövde kommun.

Genomfarten genom Heneporten, från Grönavägen till Skövdevägen och tvärtom, öppnar enligt planerna inte förrän den 27 september igen.

– Skövdevägen kommer ha begränsad framkomlighet under den här tiden, men den kommer inte att stängas av i något skede, säger han.

När ombyggnaden är klar kommer Heneporten bestå av två körfält plus en gång- och cykelbana.

För att utföra det komplicerade arbetet kommer all järnvägstrafik på Västra stambanan, mellan Skövde och Falköping att vara avstängd under 90 timmar sista helgen i juli.

Då ska spåren lyftas bort, järnvägsbanken schaktas undan och befintlig betong att knackas ned. Därefter kommer en ny port att tryckas in.