Raul Eriksson, ordförande för nätverket, informerade om vikten av en god och lönsam Vänertrafik och det behov som finns av nya slussar i Trollhättan, då de gamla snart är uttjänta och för att ge möjlighet till en kapacitetsökning, något som är nödvändigt för expansion.

- Sjövägen är den gröna vägen, då ett fartygs last motsvarar minst 130 lastbilar, som vi då slipper ha åkandes på vägarna, säger Raul Eriksson

Annons

- Vi behöver en god infrastruktur, säger Pia E Gustafson, ledamot i styrgruppen för Gröna Liberaler. Företag kan inte utvecklas och tappar dessutom i konkurrenskraft, om vi inte har tillräckligt bra fungerande vägar och järnväg, både för gods och för de som ska ta sig till och från arbetet. Såväl E20 som västra stambanan måste snabbt byggas ut till bättre kapacitet. Det går för långsamt att få det på plats. Tillväxt behövs för att vi ska kunna möta miljöutmaningarna, säger Pia Gustafson.

En annan intressant punkt var information kring möjligheten till höghastighetsbana från Göteborg till Herrljunga via Borås, både för avlastning av västra stambana och som möjlig resväg, när trafiken på stambanan är förhindrad.

Christer Winbäck, riksdagsledamot för Skaraborg berättar om de satsningar som regeringen avsatt pengar till för infrastruktur. E20, upprustning av västra stambanan samt en hel del vägunderhåll.

- 522 miljarder har regeringen avsatt under planperioden, vilket är det största paket någonsin.

- Det är angeläget att dessa satsning på vår infrastruktur sker på ett sätt som är långsiktigt hållbart, avslutar Christer Winbäck. Klimathotet är på allvar, vi måste alltid ha med det vid all vår planering.