Återkallelsen gäller produkterna Grillkorv 960 gram, Grillkorv 640 gram och Grillkorv Ost & bacon. Korvarna som återkallas tillverkades den 30 april och har den 30 maj som utgångsdatum.