Regeringen har i budgeten föreslagit att kollektivtrafik ska vara avgiftsfri under sommarlovet för ungdomar. Man vill ge ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år för detta under åren 2018-2020. Målgruppen är ungdomar som på vårterminen går ut årskurserna 6–9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasiet.

Nu har Näringsdepartementet bett Västra Götalandsregionen att svara på remiss om förslag till hantering av avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet för ungdomar.

Regionstyrelsen har beslutat svara att regelverket i huvudsak är bra. Man framhåller att Västtrafik kommer att behöva kommunernas och skolornas hjälp med information och distribution av det så kallade sommarkortet.

I svaret framhålls också att en satsning på tre år hinner bygga upp förväntningar hos skolbarn och föräldrar, där Västtrafik riskerar att få ”badwill” om erbjudandet upphör. Därför tycker man att det är angeläget att effekterna utvärderas på nationell nivå i god tid innan treårsperiodens slut för beslut om eventuell förlängning.

Västra Götalandsregionen skulle få cirka 58 miljoner kronor för att genomföra detta och man beräknar att de egentliga kostnaderna kan bli några miljoner kronor högre.