I mars 2017 tecknades avtal mellan Skövde kommun och Svenska Motocross- och Snöskoterförbundet, Svemo, om en riksrekryterande gymnasieutbildning i specialidrotten motocross och enduro. Utbildningen startade i Skövde höstterminen 2017.

En av flera förutsättningar som angavs i avtalet var att Skövde kommun skulle tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och anläggningar för verksamheten i Skövde. Kommunen ansökte om bygglov för en motocrossanläggning, men överklaganden har gjort att det dragit ut på tiden. Som det ser ut nu kommer man inte inom överskådlig framtid kommer att beviljas de bygglov som är nödvändiga för att kommunen ska kunna uppnå avtalets krav på kvalitet i utbildningen. Det är en av anledningarna till att Gymnasium Skövde sade upp utbildningen efter vårterminen 2019.

Beslutet skapade stor oro bland elever och föräldrar och Svemo var kritiska till att man avbröt avtalet i förtid.

Men nu kan det finnas en lösning på fortsättningen av utbildningen, hos en grannkommun i Skaraborg.

Tidaholms kommun har nämligen visat intresse för att ansöka om utbildningen och starta den på Rudbecksgymnasiet. Skolchefen Anneli Alm och rektorn Daniel Larsson. Båda tycker båda att det är ett bra förslag men att det krävs snabba beslutsvägar eftersom ansökan behöver lämnas in senast den 31 januari 2019.

– Vi måste undersöka att vi har tillgång till banorna som krävs och vilka faciliteter som måste finnas i övrigt. Jag har bollat frågor med honom och möjligheten finns, menar han. Det handlar i detta läget att få klartecken från våra politiker, säger Daniel Larsson till VB.

Annons

Om det skulle bli verklighet skulle utbildningen sparka igång 2020. Varje årskurs består av elva platser, sju motocross och fyra enduro. Eleverna från Skövde skulle då kunna få plats i Tidaholm istället.

Läs hela artikeln på Västgöta-bladet här.