Paret bor på Knottvägen i Södra Ryd. Intill deras bostad går Myggdansvägen med en hållplats där busslinje sex stannar flera gånger om dagen.

Det var i maj som det som makarna upplever som ett problem började. När bussen ska lämna hållplatsen ropar en automatisk högtalare ut "linje sex mot Resecentrum via Stallsiken".

Ofta, men inte alltid, är volymen extremt hög, berättar de.

– Ibland blir vi väckta kvart över sex på morgonen av den. Sedan kan det gå i intervaller under dagen, säger Zbigniew Martyniuk.

– Vi hör hela tiden ”via Stallsiken, via Stallsiken" Man blir helt hjärntvättad, säger Marzena Martyniuk.

Utropen pågår fram till tidig kväll. Senare på kvällen och på helger är det tyst.

Familjen Martyniuks tog kontakt med Västtrafik redan somras för att få dem att sänka ljudet.

– Vi blev då ombedda att skriva upp registreringsnumren på alla bussar som störde och vid vilka tillfällen det hände. Det är ett enormt arbete och egentligen är det sjukt att vi ska behöva engagera oss. Det ska räcka att klaga och få återkoppling men i det här fallet är det helt tyst från Västtrafik, säger Zbigniew.

Mette Ramquist är presschef hos Västtrafik. Hon tycker det är konstigt att ingen har från bolaget har hört av sig till paret.

Hon berättar att det finns riktlinjer för hur hög ljudvolymen får vara. Mellan 7.00 och 20.00 så är volymen 75 decibel. Före 7.00 på morgonen och efter 20.00 fram till 22.00 är det 30 procent lägre. På natten är högtalaren helt avstängd för att inte störa närboende.

Annons

– Kollektivtrafiken är för alla, har man en synskada till exempel så ska man veta vilken buss det är som kommer. Samtidigt ska grannar inte behöva bli störda.

Mette Ramquist har lämnat över klagomålet till Västtrafiks kundtjänst som i sin tur ska kontakta bussentreprenören Nobina.

– De får se över möjligheten att sänka ljudet.

t ,