Göta kanal som besöksmål fortsätter att utvecklas. Den stora mängden besökare kommer till Göta kanal på annat sätt än med båt, för att uppleva slussningen och den unika kanalmiljön. Även cykelturismen är sen många år stor och etablerad längs Göta kanal och vandringsupplevelser, som lanserades i år har tagits väl emot.

Annons

– Bland besökare som kommer landvägen, sticker besökare med husbil ut igen, säger Anders Donlau, VD på AB Göta kanalbolag, i ett pressmeddelande.

– Husbilsturismen längs kanalen fortsätter att öka. Ställplatserna i kanalens gästhamnar har blivit mycket populära, och vi har i många fall haft svårt att möta efterfrågan. Den positiva utvecklingen av turismen längs kanalen har också medfört att det idag finns flera företag som erbjuder kanalupplevelser året runt. Det är snart dags att presentera julutbudet längs kanalen, säger Anders Donlau.

Summeringen av årets båtsäsong visar en minskning med ca elva procent av trafiken med fritidsbåtar. Det är i stort den svenska marknaden som minskat, medan utlandsmarknaden är mer stabil.

– Vi ser konsekvensen av de svårigheter som sedan lång tid råder inom båtbranschen. Försäljningen av nya större båtar har i stort sett upphört och det finns en stor begagnatmarknad som inte hittar nya ägare. Vi arbetar nu målinriktat för att behålla en stabil nivå med fritidsbåtar på kanalen, så att kanalen behåller sin attraktionskraft även framöver, avslutar Anders Donlau.