Först och främst behöver de svenska poliserna bli fler. M-KD-budgeten, som i höstas beslutades av riksdagen, innehåller omfattande satsningar för att öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. Det är obegripligt att S-MP-regeringen med sin vårproposition valde att dra tillbaka en kvarts miljard kr av dessa nödvändiga resurstillskott. De behöver återföras.

Också Tullverket behöver förstärkas med ytterligare 500 tulltjänstemän. Vidare måste lagen ändras så att dessa får befogenhet att genomsöka fordon på väg ut ur landet samt att kvarhålla personer som påträffas med misstänkt stöldgods.

Straffen behöver skärpas så att de står i proportion till brottets allvar. Moderaterna menar att lägsta straffet för inbrottsstöld ska vara ett år i fängelse. Samtidigt behöver de svenska systemet för mängdrabatt avskaffas. Stöldligornas medlemmar är yrkeskriminella som löpande begår många brott, men de straffas endast för ett fåtal.

Den gränslösa brottsligheten behöver mötas med ett gränsöverskridande, polisiärt samarbete. Polisbyrån Europol har idag centran med uppdrag att bekämpa bland annat terrorism och cyberbrottslighet. Moderaterna förordar att Europols uppdrag vidgas till att även omfatta bekämpning av stöldligor. För att arbetet ska ge effekt behöver informationsutbytet mellan de olika nationella polismyndigheterna utvecklas och förbättras.

Annons

Flera av dem som idag avtjänar straff i svenska fängelser är utländska medborgare. Moderaterna menar att dömda gärningsmän i högre grad ska avtjäna straffen i sina hemländer. Vi föreslår EU-gemensamma regler för att underlätta snabb överföring av dömda kriminella mellan medlemsländerna. Vi vill ge Kriminalvården ett tydligt uppdrag att påtagligt öka antalet överföringar utifrån den befintliga lagstiftningen.

Vi vill stoppa den fria rörligheten för kriminella. Det kräver att vi agerar både här hemma och gemensamt i Europa. Rösta för tryggheten och på Moderaterna den 26 maj.

Anders G Johansson (M),

Skövde