Under onsdagen hölls en temadag om inkluderande kommunikation på Assar Industrial Innovation Arena, Assar, i Skövde. Föredragshållare var genusfotografen Tomas Gunnarsson som bland annat gjort en bildhandbok i ämnet, och Elin Östblom från Teknikföretagen.

Tomas Gunnarsson inledde dagen med ett föredrag betitlat Bilden som förändrar världen. Han visade bilder från sin handbok med en rad mindre lyckade exempel på bildkommunikation. Bland annat en kampanj för en bank där en kvinna med rosett i håret leende säger: "Det hade väl ingen trott att jag skulle äga en egen bank". På motstående bild säger en man med armarna i kors bestämt: Självklart äger jag min egen bank. Gör inte du det"?

– När jag såg det här trodde jag det var ett skämt. Det är verkligen tårta på tårta med dåligt genustänk. Det är inte så ofta man ser det i både kroppsspråk och repliker, säger Tomas.

– I kontrast till varandra blir det, säkert omedvetet, ett budskap om genus. Att det är männen som är de självklara experterna och ledarna.

Med bilder från diverse annonskampanjer från förr och nu, visade Tomas Gunnarsson en rad exempel på ur genusperspektiv mindre lyckade bildanvändningar, innan han beskrev hur han själv tänker för att inkludera alla, oavsett kön, sexuell läggning, ålder, etnicitet och funktionsvariationer.

Deltagarna vid temadagen var ett 90-tal personer från Skaraborgs kommuner, företag och organisationer. Marknadsförare, fotografer, filmare och kommunikatörer och personer som jobbar med integrering i kommunerna.

Annons

– Det är roligt att vi inom Assar kan erbjuda den här typen av temadag, där vi verkligen kan djupdyka i inkluderande kommunikation. Hur vi breddar bilden med de vi kommunicerar med och blir mer medvetna om hur bilder kan påverka, säger Cecilia Fransson, som är kommunikatör på Assar.

Efter lunch berättade Elin Östblom från Teknikföretagen om arbetet med en bildbank med fokus på kvinnliga ingenjörer, Bredda bilden, och som avslutning på dagen höll Tomas Gunnarsson en workshop i bildanalys.