Horsåsvägen kommer att vara avstängd för genomfart från och med måndag 29 april klockan 07.00-16.00. Omledning sker via orange vägvisning. Anledningen till avstängningen är en kabelschakt som ska göras över vägen.

Kyrkogatan kommer att vara avstängd från och med måndag 29 april-fredag 17 maj. Leveranser till Kyrkogatan är möjliga att genomföra via Storgatan-Kyrkogatan. Fordon till fastighet på Kyrkogatan 17 kommer igenom via Storgatan-Kyrkogatan.

På Fredagsvägen i Igelstorp är gatan avstängd på grund av VA arbeten i höjd med Fredagsvägen 1-2. Omledning sker via Lördagsvägen.