Lidköpings Folkets hus har fått medel från regionens kulturnämnd för att skapa en mycket speciell biograf. Ansökan beskrivs så här: Under nio månader expanderar verksamheten till husets innergård för att på så sätt ”med ljus, växter och dofter vägleda gångare in till ett ännu oanvänt rum under bar himmel”. Ansökan skissar på att etablera en gårdsbiograf och ”biobodega” som anpassas efter årstiderna och med en projektgrupp bestående av en landskapsarkitekt, en teaterkonsult, en videokonstnär, en folkmusiker, en smak- och serveringskreatör (!) och en biograftekniker knuten till projektet.

Förslaget var att bidra med 100 000 kronor till projektet.

Det var totalt åtta projekt i Västra Götalandsregionen som beviljades medel för att genomföra pilotprojekt inom digitalisering för konstnärlig och kulturell utveckling, ett flertal i Göteborg och Bohuslän. Det fanns också en mängd ansökningar som fick avslag, bland annat från Gullspångs kommun.