Ägaren till en känd gård i Falköpings kommun kan komma att behöva betala 300 000 kronor i böter för miljöbrott. En anställd på gården har eldat avfall som kan medföra föroreningar som är skadligt för växter och för människors och djurs hälsa.

Ägaren som sköter gårdens firma är ytterst ansvarig för brottet och kan komma att få företagsboten på 300 000 kronor som är åklagarens krav som straff för brottet. Den anställde har på gården bränt avfall som ensilageplast, däck, möbler, metallskärmar, plastbricketter och annat material som kan orsaka stora problem i miljön.

Genom eldningen har den anställde orsakat att det i mark, vatten och luft har släppts ut ämnen i form av arsenik, zink, barium, PAH (polycykliska aromatiska kolväten, vilket kan medföra ökad risk för cancer) och dioxiner som ofta medför föroreningar som skadar människa, djur och natur.